Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Inger Lill Grimestad

Hvem er Inger Lill Grimestad
bilde

Inger-Lill Grimestad (51) er ifølge informasjon på nett 5. kandidat for Høyre i Flekkefjord, Agder. Hun er utdannet Helsesøster, familieterapeut og psykiatrisk sykepleier. Ifølge tilgjengelige opplysninger har hun jobbet som helsesøster og familieterapeut ved Flekkefjord kommune siden 1991.

I vår barnevernssak som startet 4. juni 2014 hadde Inger Lill Grimestad en viss medvirkning. Akkurat hvor stor denne medvirkningen var er litt usikkert, men at hun medvirket er det ingen tvil om. Det gikk da også klart frem i straffesaken mot meg i 2017, hvor hun og helsesøster Liv Berit Einseth vitnet.

For vår del så kom Inger Lill inn i saken den 10. februar 2014, da vi hadde et møte med Flekkefjord Familiesenter. Dette var et ledd i samarbeidet vi skulle ha med Sunde Skole. Hele samtalen med unntak av en liten bit som omhandler en tredjeperson ligger her:
Del 1:
http://www.mobilcrane.com/db/repository/Opptak%2010%20februar%202014%20for%20www.mobilcrane.com%2020181230%20del%201.m4a

Del 2:
http://www.mobilcrane.com/db/repository/Opptak%2010%20februar%202014%20for%20www.mobilcrane.com%2020181230%20del%202.m4a

Det er en del å høre på, men ingen ting her bør gi grunnlag for å starte noen barnevernssak, om man da ikke har dette spesielt i tankene. Det var derfor ganske så spesielt å lese hva Inger Lill Grimestad hadde fortalt til Lister Barnevern den 4. juni 2014. Jeg husker spesielt at hun opplyste at jeg hadde et fryktelig sinne, og at jeg ikke ville vedkjenne meg dette. Hun ble senere svar skyldig da jeg konfronterte henne med dette, sett opp mot mine lydopptak.
Det kom senere frem at Inger Lill Grimestad og Liv Berit Einseth hadde hatt omfattende kontakt med Lister Barnevern i denne perioden hvor vi trodde vi fikk normal hjelp fra Flekkefjord Familiesenter.


Møte med Annette Lund, ca. 10 juni 2014.

I forbindelse med innhenting av relevante dokumenter tok jeg også kontakt med Familiesenteret, og fikk da snakke med Annette Lund. Jeg må her presisere at Annette Lund alltid var meget hyggelig, og det er derfor med litt blandede følelser jeg legger opp lydfilen fra dette møtet. Men det har såpass stor betydning for saken at jeg ikke kan sette dette til side: http://www.mobilcrane.com/db/repository/ca%2010%20juni%20-%20Samtale%20med%20Annette.m4a


Møte med Inger Lill Grimestad og Tone Lise E Aase.
Politiet avhørte de fleste som var innblandet i vår sak i september 2014, men av en eller annen grunn så ble ikke Inger Lill avhørt den gang. Imidlertid hadde jeg selv et «Avhør» av henne noen dager før politiet gjorde de fleste avhørene. Dette var et ledd i mitt arbeid på å utforske vår sak, uten at jeg kunne vite at ILG ikke ville bli avhørt av politiet. Her er mitt «Avhør»:
http://www.mobilcrane.com/db/repository/2%20september%20-%20M%C3%B8te%20Tone%20Lise%20&%20Inger%20Lill%20Grimestad.m4a

Min klare oppfattelse i saken er at Inger Lill Grimestad og Liv Berit Einseth må ha hatt mye mer kontakt enn hva vi ble fortalt. Om man ser på de opplysningene som kommer frem her, og sammenligner dem med senere vitneforklaringer, så er jeg ikke i tvil om at begge nevnte helsesøstre har hatt en agenda for å få frem en historie.

Lydopptak fra Fylkesnemnda vil etter hvert bli gjort tilgjengelig her. Der forklarer Inger Lill Grimestad om hvilken kontakt dem hadde med Lister Barnevern. Sett opp mot når denne kontakten fant sted, så er det ingen tvil om at hun lyver så det synes utenpå henne i mine opptak.

Jeg mener Inger Lill Grimestad må trekke seg fra alle politiske verv hun må ha tilknytning til, og begynne å forberede seg på å forsvare seg. For det kommer et oppgjør nå etter hvert. At hun lyver så hun tror det selv, det hersker det ingen tvil om. Om hun ellers kan jobbe som helsesøster og familieterapeut, det får bli opp til dem som eventuelt vil bruke henne.

Det hører med til historien at Inger Lill Grimestad selv var aleneforsørgende fostermor til en jente i det tidsrommet hun hadde kontakt med oss. I denne forbindelsen har jeg kjennskap til at Inger Lill Grimestad selv slet med å grensesette eget fosterbarn. Kanskje det hadde vært en ide å feie for egen dør?

Inger-Lill Grimestad's vitneforklaring i Fylkesnemnda 5. november 2014: mobilcrane.com/db/repository/Fylkesnemnda 5 november 2014 Inger Lill Grimestad MPEG-4 Audio m4a.m4a


Etablert 20210526 Revidert 20230818 www.mobilcrane.com bilde 

 

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 21
Til toppen