Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Torgils Skajaa - Anmeldelse

Telemark Politidistrikt
postboks 47
3701 Skien
                                                                        
Fredag 7 November 2003

Anmeldelse

Jeg finner det nødvendig å anmelde firmaet SeaEx AS, org nr. 980 801 802, for overtredelse av regnskapslov/er. SeaEx AS, v/ Sjur Jørgen Øvrevik, Torgils Skaja og Pål Espen Gauslaa, har trolig drevet for kreditors regning i lengre tid. Nå er det nok ikke så sjelden dette forekommer, men jeg synes SeaEx AS har tøyet dette i det lengste. Oversikter viser negative tall i både 2001 og 2002. Hva som blir resultatet i 2003, er enda uvist, men sansynligvis er SeaEx AS insolvent med flere millioner. Styreformann i SeaEx AS, Torgils Skajaa, er vistnok advokat, og etter hva jeg har blitt informert, stilles det større krav til følging av lover, til en advokat i nevnte stilling.
Historikk tilsier at SeaEx AS har vært i økonomiske problemer i lengre tid. Vi nåværende kreditorer, ble 1 Oktober tilsendt et ”Akseptformular”, hvor alle kreditorer ble anmodet om å akseptere en betalings-utsettelse. Det fremgikk i samme dokument at om ikke alle godtok dette, så ikke SeaEx AS annen løsning en å melde oppbud. Det har fremkommet opplysninger om at ikke alle har mottatt dette dokument, og bare denne opplysning bør indikere mistillitt. Jeg avslo forslaget umiddelbart ( 7 Oktober), med oppfordring om at SeaEx AS snarest burde melde oppbud. Enn så lenge har ikke dette skjedd. Ifølge en kilde i Porsgrunn, har SeaEx AS også tidligere benyttet seg av et slik formular.

På dette grunnlag finner jeg det nødvendig å anmelde SeaEx AS, for brudd på regnskaps-loven. Da jeg ikke er kjent med loven i detalj, overlater jeg til Politiet å forelegge spesifikke lover. Har innhentet et utdrag fra lov om aksjefirmaer.

II. Krav til egenkapitalen


§ 3-4.
Krav om forsvarlig egenkapital

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital

       (1) Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen.

       (2) Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst.

 

På dette grunnlag begjærer jeg selskapet/ansvarlig person, tiltalt og straffet.


Med vennlig hilsen,   __________________   Skailand Kranservice
                                      Kenneth Skailand

Lerkeveien 10 N-4400 Flekkefjord

Vedlegg Akseptformular 7sider, svar til Akseptformular 1side, Anmeldelse 2stk 10 totalt


Etablert 20090204 Rev. 20090204 www.mobilcrane.com bilde

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 18
Til toppen