Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Flekkefjord Familiesenter

For å få frem faktiske forhold rundt vår barnevernssak og hvorfor det i det hele tatt ble en slik tragisk sak, finner jeg det nødvendig å legge ut litt informasjon om våre erfaringer med det offentlige i Flekkefjord kommune, da hovedsakelig knyttet til Sunde Skole og Flekkefjord Familiesenter. Besøk på kommunens nettside gir følgende informasjon:

Leder: Tone Lende
Mobil leder: 91702180
Telefon avdeling: 38328200
Tlf underavdeling: Familieterapeut Nina Skregelid, tlf.: 95452316
Tlf underavdeling: Familieterapeut Inger Lill Grimestad, tlf.: 90993084
Tlf underavdeling: Kommunepsykolog Inge Svege, tlf.: 38328200
Besøksadresse: Elvegaten 14

Familiesenteret er en del av helsestasjonstjenesten. Dette er et lavterskeltilbud til familier med barn og unge 0-20 år, som trenger støtte ift. psykisk helse, samspill foreldre/barn/familien, rutiner hjemme, tilknytning, grensesetting, konflikter i familien, barn med to hjem. Kontakt oss direkte eller via skole, barnehage eller andre instanser.

Kilde: https://flekkefjord.kommune.no/om-flekkefjord/organisasjon-flekkefjord/helse-og-velferd/2707-helsestasjon-i-flekkefjord/1351-familiesenteret

Jeg vil her legge frem dokumentasjon som klart viser hvilken rolle Flekkefjord Familiesenter spilte i tidsrommet hvor saken vår ble konstruert opp. Formålet vil være å sette dem som har gått over streken til ansvar. I denne omgang er det kun ansatte ved Flekkefjord Familiesenter som settes i rampelyset. For at det skal være mulig å få frem helheten i saken, vil nødvendigvis andre parter inngå i fremstillingen, men det er kun de ansatte ved Familiesenteret og muligens Sunde Skole som fokuset rettes mot her.

NB. Det kommer nok flere kapitler som infiltreres etter hvert. Det må også påregnes at tekst kan endres etter hvert. 

Kapittel 1.
Foranledning til rykte om vold. 
Høsten 2013 hadde Steven 4 minoritetstimer i norsk ved Sunde Skole, hvor lærer Monica Log hjalp ham. I denne forbindelsen kom det frem i samtale mellom dem at Steven hadde blitt slått i Thailand samme sommer. Monica Log formidlet dette til kontaktlærer Eli Margrethe Uglem, som igjen kontaktet skolens ledelse. Ledelsen benyttet da sosiallærer Hanne Risvold til å undersøke saken med Steven, hvor det hele endte med at skolens ledelse ikke anså det som noen sak. Det er her viktig å bemerke hvem som da var involvert i dette (Monica Log, Eli Margrethe Uglem, muligens Hilde Holmgren Jensen, rektor Svein Tore Åtland, inspektør Turid Litlehei Fosse og sosiallærer Hanne Risvold).

Det ble etter hvert ganske omfattende påstander om denne volden i Thailand. Det er enda til nevnt et sted at jeg også slo Steven i Thailand sommeren 2013. Det ville i så fall ha vært ganske sensasjonelt, i og med at jeg ikke deltok i reisen til Thailand den sommeren. Faktiske forhold er da noe helt annet. I forbindelse med mating av noen hunder, irettesatte Stevens tante (søster til mor) Steven med et smikk på handa da han hadde eglet hundene som spiste, noe som kunne medført fare for å bli bitt. Man unngår helst bitt fra hunder i utlandet, og i Norge også for den saks skyld. Smikket var nok mer flaut en vondt, kan jeg tenke meg....

Kapittel 2.
Basisteamet.
Høsten 2013 ble mor til Steven og kontaktlærer Hilde Holmgren Jensen i fellesskap enige om at mor/familien skulle få litt hjelp til Steven. Dette kom frem i foreldresamtalen som fant sted den høsten. Problemene var ikke store, men Steven kunne ha noen utageringer hvor han kunne være litt sint. Omfanget var ikke så stort at dette noensinne hadde vært nevnt tidligere. Det ble avtalt å bringe saken inn for "Basisteam". Da jeg oftest jobbet borte, var det mor som tok seg av de daglige oppgavene, så jeg var ikke invitert med i dette møtet. Senere har jeg vurdert om dette var bevisst gjort fra skolen. Under møtet i Basisteam ble saken diskutert, og det ble besluttet at Flekkefjord Familiesenter skulle avhjelpe situasjonen.

Tilstede i Basisteam var da følgende personer: Liv Berit Einseth (helsesøster), Einar Frank Svendsen (skolelege), Hanne risvold (sosiallærer), Janne Flikka Tjorteland (spes.ped.leder), Gitte M. Johannessen (Lister PPT), Turid Litlehei Fosse (inspektør), Sudarat Skailand (mor til Steven) og Hilde Holmgren Jensen (kontaktlærer).
Meldt forfall: Trond Kind (Lister PPT), Janne Ohnstad (Lister Barnevern) og Eli-Margrethe Uglem (kontaktlærer).

bilde
Som det klart fremgår i dette referatet, så kan det se ut som om jeg bevisst ikke var invitert med i dette møtet.

Kapittel 3.
Sunde Skoles medvirkning.

Etter Basisteamets møte den 7. november 2013 ble det satt opp et møte på Sunde Skole den 5. desember 2013 hvor begge oss foreldre deltok. I dette møtet ble jeg informert om at skolen ønsket å tilby oss foreldre litt hjelp via Flekkefjord Familiesenter. Foruten oss foreldre deltok inspektør Turid Litlehei Fosse og en kontaktlærer. Om jeg ikke husker feil, så var dette Hilde Holmgren Jensen. Det gikk klart frem at dette tilbudet var et lavterskeltilbud, og at det var helt frivillig å delta. 

I møtet ble også litt av problemstillingene diskutert, og det kom frem greie løsninger. Blant annet ble problemet med å få Steven til å kle seg om morgenen avhjulpet rett og slett ved å ikke la ham sette på TV eller spill før han hadde kledd seg. Når det gjaldt andre mindre ting som kunne oppstå mellom Steven og mor i perioder jeg var på jobb, ble det fra min side foreslått at vi skulle anskaffe en liten bok som mor skulle skrive i hver gang det var en diskusjon. Så kunne dette tas opp i fellesskap når jeg var hjemme. Vi avtalte før møtets slutt at vi skulle delta ved Flekkefjord Familiesenter og snakke med noen terapeuter der.  

Kapittel 4.
Første møte med Familiesenteret v/Inger Lill Grimestad og Annette Lund.
Inger Lill Grimestad forsøkte å få til et møte før Jul 2013, men dette møtet ble glemt ut. Etter nyttår ble det igjen forsøkt å få til møter, men fristene var for korte til å kunne overholdes, all tid jeg var borte på jobb, og neste uke ofte var avtalt ved forrige ukes slutt. Første møte ble derfor avholdt 10. februar 2014. Da deltok vi begge foreldre sammen med familieterapeutene Inger Lill Grimestad og Annette Lund.
bilde
Referatene fra Familiesenteret er heller sparsommelige, men det bør kunne forstås som å være en fra en situasjon flere sikkert kunne kjent seg igjen i. Skal ikke gå lenger inn på detaljer riktig enda, men kan forsikre at det kommer mer. Møtet varte i 1,5 time, hvor det ble pratet om det meste som kan prates om. Enkle løsninger på heller hverdagslige problemstillinger ble avtal gjennomført uten at dette ble noe diskusjonstema.

Den 4. juni 2014 tok jeg i bruk lydopptaker i alle samtaler, og så da at det lå et opptak på opptakeren som jeg hadde glemt bort. Opptaket var fra dette møtet her. Det er nå det begynner å bli interessant. Uten dette opptaket ville det vært rimelig vanskelig å bevise hva vi har vært utsatt for.

Klipp fra opptak den 10. februar: Opptak 10 til 17 minutter ut i samtalen. Inger Lill Grimestad forklarer her litt om Familiesenterets rolle i slike saker, og hvor frivillig alt er, hvor åpent dem forholder seg i saken. Det går klart frem i samtalen at barnevernet ikke er involvert i vår sak. Hør selv, og husk det til senere i saken. Annette Lund bekreftet også hvor frivillig og åpent det hele foregår. Opptak 17 - 18 minutter ut i samtalen. Det fremgår klart i samtalen at kollega Liv Berit Einseth prater litt med Steven på skolen. Opptak 18m8s - 18m16s ut i samtalen. Ut over dette ble det dermed ikke snakket om situasjonen på skolen, all den tid begge familieterapeuter egentlig ikke hadde noen kjennskap til dette, slik vi oppfattet det. 

For i det hele tatt å kunne forstå vår sak, har jeg funnet det nødvendig å legge opp opptaket fra første samtale med Flekkefjord Familiesenters familieterapeuter Inger Lill Grimestad og Annette Lund. Som tidligere nevnt har jeg gått gjennom opptakene og fjernet noen utsagn som vedrører tredjepersoner. Det som er fjernet vil ikke endre resten av historien, men kun skjerme tredjepersoner.

Hør gjennom opptakene her:
Opptak 10 februar 2014 del 1 og Opptak 10 februar 2014 del 2.


Kapittel 5.
Andre møte med Familiesenteret v/Inger Lill Grimestad og Annette Lund.
3. mars deltok vi igjen i et møte ved Familiesenteret. Dette møtet ble ikke tatt opp på lydopptaker, men møtet var helt generelt og greit, og tilbakemeldingene var bare positive.
bilde
Situasjonen ble oppfattet å være helt kurant. De små tiltakene som hadde blitt drøftet tidligere, så ut til å avhjelpe situasjonen. Jeg hadde også jobbet med å etablere ny butikk til mor til Steven, og denne var etter hvert klar. Det gikk mot vår, og Steven hadde også begynt å ta seg mer turer ut til venner. I det hele tatt var situasjonen avslappet. 

Kapittel 6.
Mors møte med Familiesenteret.
7 april deltok mor til Steven i et møte med Inger Lill Grimestad. Jeg var borte på arbeid. I dette møtet ble to forhold diskutert. Hvordan Stevens forhold gikk og hvordan mor hadde det. Forholdet med Steven var bare positive tilbakemeldinger. Når det gjelder mors samtale her, så anser jeg det korrekt å ikke gå i detaljer.

Kapittel 7.
Barnevernet aksjonerer 4. juni 2014.
Denne dagen skjedde det ganske mye, så det vil ta litt tid før dette materialet er klart her.

Jeg var på jobb da jeg fikk telefon fra Flekkefjord Helsestasjon, fra Lister Barnevern. Som et lyn fra blå himmel. Klokken var da cirka 14.00. Måtte komme til helsehuset så fort det lot seg gjøre. Var viktig. Heldigvis var jeg ikke så langt borte (mot normalt). Det ville ta meg en liten halvtime å være der. På veien dit kjørte jeg innom hjemme og tok med meg lydopptakeren.

Kapittel 8.
Første samtale 4. juni 2014.

Ankom helsehuset i halv tretiden og ble vist inn i et kontor. Der ble jeg fortalt at dem hadde fått melding om at Steven var utsatt for vold i nære relasjoner. Jeg spurte da om hva nære relasjoner egentlig betyr. Svaret var vold i hjemmet. Mine tanker gikk da i høygir, og jeg forsto veldig raskt hva dette kunne være starten på. Derfor opplyste jeg om at jeg ville ta opp samtalen på lydopptaker, hvilket jeg fikk lov til. Legger opptaket her, jeg: Første samtale med barnevernet - far alene.

Kapittel 9.
Andre samtale 4. juni 2014 del 1.
Etter første samtale jeg hadde med Lister Barnevern var over, gikk tantene ut og hentet mor. Jeg tok en rask telefon da jeg ble alene for å se om jeg kunne få ordnet at noen fikk hentet Steven på skolen, men lyktes ikke med dette. Han var nok uansett allerede i barnevernets grep. Hør videre hvordan det utviklet seg. Det gjøres oppmerksomt på at det er tredjeparter involvert som jeg ikke ønsker fokus på. Likeledes er det tatt bort enkelte uttalelser om personer som ikke vedkommer denne saken: Andre samtale med barnevernet - begge foreldre del 1.


Kapittel 10.
Andre samtale 4. juni 2014 del 2.
Deler opp i kapitler for å forenkle redigering: Andre samtale med barnevernet - begge foreldre del 2.

Kapittel 11.
Andre samtale 4. juni 2014 del 3.
Her kan tredje og siste del av opptaket som ble gjort den 4. juni 2014 da Lister Barnevern aksjonerte mot oss. Det er viktig å tenke på at vi ikke visste noe om saken den dagen, Det hele kom som lyn fra klar himmel. Legg merke til hvor mange ganger jeg spurte om mulige forklaringer på saken. Like viktig er det å høre på hvor usikre tantene fra barnevernet var, og alt som de vil sjekke ut. Legg spesielt merke til ca. 37 minutter ut i samtalen, hvor teamleder Tonje Brogeland opplyste at det kan hende at Steven vil si ting i beredskapshjemmet som oppklarer saken. Det var nettopp det som skjedde etter 3 uker. Men vi fikk ikke rede på det før det hadde gått måneder. Dette blir omtalt i et senere kapittel.

Det er også viktig å ta med i betraktningen at helsesøster Liv Berit Einseth IKKE leverte med sine referater fra samtalene hun hadde hatt med Steven. Sett i etterkant så fremstår det klart at hun spilte et høyt spill for å fa Steven til å til slutt fortelle andre om ting, og at andre meldte sin bekymring. Jeg kommer tilbake til dette etter hvert. Her ligger tredje del av andre samtale mellom Lister Barnevern og oss: Andre samtale med barnevernet - begge foreldre del 3.

Det ble ikke noe mer undersøking fra Lister Barnevern i saken, med unntak av at de snakket med mine to voksne barn og deres mor den 4. juli 2014. Den samtalen varte i ca. 12 - 13 minutter. Det kom ikke frem noe der som støttet deres teori. Barnevernets såkalte innhenting av informasjon ble gjort ved å sende ut brever. Julie C G Larsen bekreftet den 26. juni 2014 at slike brev var sendt ut, og at barnevernet da ventet på tilbakemeldinger. Få dager etter begjærte dem omsorgsovertakelse. Snakk om å skyte fra hofta.

Kapittel 12.
Her ligger det er egen oppføring som kun omhandler første samtale barnevernet gjorde med Steven.

Kapittel 13.

Kapittel 14.
(Helsesøster Liv Berit Einseths mandat) Dette må nok komme litt lenger ut i saken, all den tid det var lite snakk om henne før barnevernet aksjonerte den 4. juni 2014.

Kapittel 15.
Innhenting av relevante dokumenter.

Det ble fra min side iverksatt innhenting av dokumentasjon fra alle relevante kilder allerede dagen etter at Lister Barnevern tok Steven ved bruk av akkutvedtak.

Kapittel 16.
Møte med Annette Lund.
I forbindelse med innhenting av relevante dokumenter tok jeg også kontakt med Familiesenteret, og fikk da snakke med Annette Lund. Jeg må her presisere at Annette Lund alltid var meget hyggelig, og det er derfor med litt blandede følelser jeg legger opp lydfilen fra dette møtet. Men det har såpass stor betydning for saken at jeg ikke kan sette dette til side: Ca. 10 juni - Samtale med Annette Lund.

Kapittel 17.
(Møte med helsesøsteren 17. juni 2014.)

Kapittel 18.
Møte med Inger Lill Grimestad og Tone Lise E Aase.
(Kall det gjerne avhøret)
Møtet ble foretatt den 2. september, dette for å avklare om familieterapeut Inger Lill Grimestad skulle inkluderes eller ekskluderes i min begjæring til Flekkefjord kommune dagen deretter. Her har jeg gjort det enkelt ved å kun legge opp hele lydfilen fra møtet: Møte Tone Lise & Inger Lill Grimestad. Det store spørsmålet nå er om forklaringene saamsvarer med det som etter hvert kommer frem senere i saken. Jeg kan røpe såpass at det ikke er fritt for løgn.

Kapittel 19.
(Begjæringen til kommunen)
https://www.facebook.com/notes/kenneth-skailand/begj%C3%A6ring-levert-flekkefjord-kommune-3-september-2014/819553438112550/

Kapittel 20.
(Flygebladet)
https://www.facebook.com/notes/kenneth-skailand/om-lister-barnevern-flygeblad-utdelt-22-september-2014/820277431373484/

Kapittel 21.
Liv Berit Einseths forklaring i Fylkesnemnda 5. november 2014.
Det bemerkes at det fremkommer detaljer i denne filen som ikke har rot i virkelighet. Dette vil bli gjort rede for etter hvert. Ta derfor det meste av Liv Berit Einseths påstander her med ei klype salt: Fylkesnemnda 5 november 2014. Liv Berit Einseth.

Kapittel 22.
Inger Lill Grimestads forklaring i Fylkesnemnda 5. november 2014.
Legger foreløpig bare opp hele forklaringen til Inger Lill Grimestad her: Fylkesnemnda 5 november 2014 Inger Lill Grimestad. Om man hører etter i de forskjellige lydfilene på denne siden, så må det vel skurre fælt i de fleste hoder. Det bemerkes at Inger Lill Grimestad selv er aleneforsørgende fostermor for en jente. Skal ikke gå lenger på dette enn så lenge.

Kapittel 23.
Hilde Holmgren Jensens forklaring i Fylkesnemnda 5. november 2014.
Denne forklaringen er vesentlig i saken og avkrefter en del av Liv Berit Einseths påstander. Jeg var ikke med i Basisteamets møte den 7. november 2013, og mor til Steven kunne ikke huske så mye fra dette møtet. Fylkesnemnda 5 november 2014. Hilde Holmgren Jensen.

Kapittel 24.
Politiavhøret av Liv Berit Einseth.

Avhøret er vesentlig for å forstå helsesøsterens handtering av saken. Dessverre ble Inger Lill Grimestad ikke avhørt i tidsrommet de andre ble avhørt. Det var derfor meget beleilig at jeg hadde foretatt et eget avhør av henne den 2. september, cirka en uke før politiet gjorde sine avhør, da med unntak av to fra Lister Barnevern, som ble avhørt på et senere tidspunkt. Politiets avhør av Liv Berit Einseth ligger Her.

Kapittel 25.
Politiavhøret av Janne Ohnstad.

Politiets avhør av Janne Ohnstad ligger Her.

Kapittel 26.
Politiavhøret av Marit Wennevold Bergem.

Politiets avhør av Marit Wennevold Bergem ligger Her.

Politiavhørene må ses i sammenheng med sakens dokumenter. Da vil det avsløres ganske mye som ikke samsvarer. Det vil være fornuftig å fokusere på enkelthendelser. I denne artikkelen er fokuset på de ansatte ved Flekkefjord kommune, nemlig helsesøster Liv Berit Einseth og Inger Lill Grimestad. Disse sto hovedsakelig bak det som skjedde i de 7 månedene saken ble konstruert mens Steven gikk på Sunde Skole. Janne Ohnstad fra Lister Barnevern hadde også en finger med i denne perioden.

Kapittel 27.
La oss først se på første samtale barnevernet hadde med Steven den 4. juni 2014. Ved å lese referatet fra Lister Barnevern, vil man få et inntrykk av at Steven forteller fritt. Men dette inntrykket endrer seg når man går gjennom politiavhørene av de involverte. Politiforklaringene til Liv Berit Einseth og Janne Ohnstad er noenlunde samsvarende med referatet (side 1 & side 2), men dette endrer seg vesentlig når man leser politiforklaringen til Marit Wennevold Bergem.  

Kapittel 28.

Kapittel 29.

Kapittel 30.


Siden er under oppbygging og oppdateres underveis.
(Jobber med saken og oppdaterer fortløpende.)
Antall besøkende: Her.

Se også:

Barnevernets første samtale med Steven.

Tonje Brogeland.

Privatetterforsker Finn Abrahamsens rapporter.

Janne Ohnstad.

Bratteteig-dommen.

Komplette lydfiler av samtale med far.

Komplette lydfiler av begge foreldre.

New 20181219 Rev. 20210516.1409 www.mobilcrane.com bilde 

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 16
Til toppen