Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Advokat Gro Hamre

bilde
Bildet er lånt fra Fædrelandsvennen (www.fvn.no)

Denne artikkelen er spesielt dedikert advokat Gro Hamre og saksbehandlingen vi fikk av henne og Lister Barnevern frem til saken ble avsluttet i Kristiansand Tingrett i september 2015.

Begynner med å legge opp hennes innledningsforedrag: Advokat Gro Hamres innledningsforedrag Kristiansand Tingrett 20150902

For å forstå saken må det nødvendigvis leses en del. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på forskjellige publiseringer her på www.mobilcrane.com. Se spesielt det du finner under "Barnevernet" i menyen. Legg merke til at alle blå tekster er lenker til for eksempel lydfiler etc.

Artikkelen Flekkefjord Familiesenter inneholder ganske god informasjon om hvordan saken ble konstruert. Her kan store mengder lydfiler høres gjennom: Klikk HER

Legg spesielt merke til kontaktlærer Hilde Holmgren Jensen som gjorde det klart at helsesøsteren hadde brukt feil ord i saken, nemlig ordet "Redd". Det mor til Steven fortalte i Basisteamets møte den 7. november 2013, var at Steven hadde mer respekt for meg enn for sin mor. Hør selv her: Hilde Holmgren Jensens forklaring i Fylkesnemnda 5. november 2014. 

Det er altså gjennom grundige undersøkelser bragt på det rene at det ikke på noe tidspunkt var snakk om verken vold i saken eller at Steven var redd meg. Men helsesøster Liv Berit Einseth fikk dette for seg, og jobbet iherdig for å "Bevise" sine egne ideer her. Ved å lese hennes politiavhør, ser man fort at hun allerede i januar 2014 agerte som om det var vold i saken. Dette opplyser hun i sitt politiavhør. Imidlertid opplyser hun i samme politiavhør at hun fikk høre om dette ryktet om vold senere våren 2014. Så tidlig i saken var det kun vold i helsesøsterens hode. Les politiavhøret selv: Politiavhøret av Liv Berit Einseth. 

Min klare påstand er at advokat Gro Hamre mot bedre viten, den 2. september 2015, holdt sitt innledningsforedrag uten å ta med seg faktiske forhold i saken. Det ble fra hennes side kun benyttet påstander som gikk i negativ retning for privat part. Selv forhold som var opplyst i Fylkesnemnda ble utelatt, forhold som klart ville talt til fordel for privat part. Hun utelot også å omtale akuttvedtak nummer to, som ble utstedt i månedsskiftet juni/juli 2014, basert på påstander om påvirkning av Steven i samvær. Vedtak 2 ble trukket av Lister Barnevern da jeg ved lydopptak beviste at Lister barnevern hadde forfalsket en journal. I det hele tatt er saken så full av falske påstander og løgn, at den ville blitt avvist i enhver annen rettslig forbindelse. Men det ser ut til at det meste får leve i barnevernssaker. Jeg har imidlertid ikke tenkt å la Gro Hamre få fortsette uimotsagt.

Barnevernsreformator Kenneth Skailand

Etablert 20190504  Revidert 20190504 www.mobilcrane.com bilde 

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 66
Til toppen