Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Den som synder sover ikke.

bilde
Bilene fikk store skader i ulykken. En kvinne ble alvorlig skadet. (Foto: Jarle R. Martinsen) Kilde: fvn.no

Eller skal man si "Den som sover synder ikke? Les denne historien og døm selv.
En mann på 54 (mai 2010) ble tiltalt etter en ulykke som skjedde i Lyngdal den 2 mai 2010. Hans sorte Volvo XC 70 kom da over i motgående kjørefelt, og klinket en Toyota totalt i grøfta. Den kvinnelige føreren i Toyota'n, forøvrig 52 år gammel, ble påført store skader. Jeg hørte kort tid etter denne ulykken at en fører hadde sovnet, dette ryktet er dog ikke bekreftet.

Saken skulle egentlig opp i retten 24 September. Jeg så at saken var flyttet, og siden partene var anonymisert (?), var det litt kinkig å finne dato for ny behandling. Takket være Fædrelandsvennens artikkel, og www.domstol.no s saksnummer (10-116263MED-KISA/28), så var det enkelt å finne det nye tidspunktet. Ifølge domstol.no kommer saken opp den 9 November.

Den 19. november var dommen i saken som gikk i Kristiansand Tingrett klar. Fullstendig frikjennelse. Se: http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9845 eller http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article809780.ece

Dette må være det største hånet mot rettsikkerheten som har funnet sted i senere tidsregning. Ser her for meg en rekke tilfeller hvor man kan gå fri om man bare påstår at DET SVARTNET. Klart det ble svart, men det var vel først etter at det smalt. Men her ser det ut til at det svartnet før det smalt. Får be om å få dommen tilsendt og se nærmere gjennom dette. En ting er klinkende klart, det må settes en stopper for denne mannens bilkjøring. For svartner det i tide og utide, så finner jeg vedkommende ikke skikket til å føre bil. Så her er det bare å velge fritt fra alle hyller. Svartnet det før eller etter at det smalt? Sertifikatet skal beslaglegges uansett. Kommer til å be om å få dommen tilsendt, og kommer nok til å gå videre med saken. Greit nok, han sier det svartnet en stund før han kræsjet. Bra. Så trenger vi ikke bevise det. Er bare å finne ut hvor lenge han må gå uten nye anfall, FØR HAN KAN FÅ SERTIFIKATET TILBAKE. Har han ikke mistet sertifikatet enda, så er det noen andre som ikke har gjort sin jobb.


Følgende mail er herved sendt 19 Nov 2010:

Att. Kristiansand Tingrett < kristiansand.tingrett@domstol.no >

Jeg ber herved om å få tilsendt dom i sak 10-116263MED-KISA/28.
Saken gikk for Kristiansand Tingrett den 9 November 2010.

Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Personnummer 270560xxxxx
Tlf: +47 917 93211
E-mail: post@mobilcrane.com


Følgende svar ble motatt:

Your message

  To:      Kristiansand tingrett (postmottak)
  Subject: Dom i sak 10-116263MED-KISA/28
  Sent:    Fri, 19 Nov 2010 23:49:13 +0100

was read on Mon, 22 Nov 2010 07:57:00 +0100


Hvoretter det også kom en beskjed på min telefonsvarer om å redegjøre for hva jeg skal bruke denne dommen til.


Jeg sendte da følgende svar:

Att. Kristiansand Tingrett.
 
Viser til beskjed på min telefonsvarer hvor det stilles spørsmål om hva jeg skal bruke denne dommen til. Ifølge informasjon på domstol.no så er det full anledning til å be om å få tilsendt en dom uten videre begrunnelse. Så om dommen ikke er unntatt offentlighet på noen måte, ser jeg ikke nødvendighet i å utdype min interesse videre. Men kan si såpass at det er interesse i rettspraksis som er vesentlig her. Så jeg anmoder derfor Kristiansand Tingrett om å oversende dommen så fremt det ikke er gjort noen begrensinger her. I så fall vil jeg be om å få disse begrensingene forklart.  

Viser forøvrig til tekst:

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr 1 har slik ordlyd i norsk oversettelse:
For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsies offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.
&
Hovedregelen etter domstolloven § 124 første ledd er:
Rettsmøtene er offentlige og forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig, hvis ikke annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov. Når den norske lovgivningen på enkelte områder åpner for at retten kan innskrenke offentligheten, i gitte tilfeller eller ut fra gitte hensyn, innebærer ikke det at retten nødvendigvis bør gjøre det. Utvalget vil understreke at medienes tilstedeværelse og rett til å referere fra rettsmøtene på mange måter er den viktigste kilden til offentlighetens informasjon om og kontroll med domstolene.

Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 FLEKKEFJORD
Tlf: +47 917 93211
E-mail:
post@mobilcrane.com 
 
Mottok følgende svar fra Kristiansand Tingrett:

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 24, 2010 10:52 AM
Subject: SV: Dom i sak 10-116263MED-KISA/28

Dommeren i saken har avgjort at dommen kan utleveres.  Den vil bli sendt pr post i dag

Kristiansand tingrett
(Signatur)

Førstekonsulent
 

Jeg har lest dommen, men vil av hensyn til allminnelig god presseskikk foreløpig ikke legge denne ut her. Men jeg finner det bemerkelsesverdig å lese at tiltalte i saken hadde vært på en tre døgn's festetur i Danmark før ulykken, og alikevel ble hørt med å ikke være trøtt da ulykken skjedde. Det er derfor å forstå at man ikke er strafferettslig ansvarlig om man sovner bak rattet, så lenge man påstår at man ikke er trøtt forut for hendelsen. Kjekt å vite.

Flekkefjord 12 Desember 2010.
Jeg har besluttet å ikke bare sitte stille og se at denne dommen blir rettskraftig, og har sendt et åpent brev til Justisminister Knut Storberget:


Åpent brev til Justisminister Knut Storberget
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Kenneth Skailand
Ringveien 31, 4400 Flekkefjord
Tlf: 91793211 Mail:
post@mobilcrane.com


Referanse: Dom i Kristiansand Tingrett. Saksnummer: 10-116263MED-KISA/28

Tillater meg å gjøre dere oppmerksom på en rettsavgjørelse som vi finner stor grad av urimelighet i. Den 2. mai i år forårsaket en bilfører (54 år) fra Flekkefjord en alvorlig ulykke på E39 i Lyngdal. Bilen han førte kom da over i motgående kjørefelt, hvor den støtte sammen med en personbil. Damen (52år) i denne bilen fikk alvorlige og livstruende skader, og har nå i etterkant vedvarende problemer.

Statsadvokaten i Agder fant det riktig å ta ut tiltale mot den 54 år gamle bilføreren etter paragraf 238 og paragraf 31, og saken var berammet til behandling ved Kristiansand Tingrett 24. September i år. Den ble senere flyttet til 9. November. Noen dager etter at saken var behandlet, ble resultatet av rettsaken offentlig-gjort i aviser, det vises til både Avisen Agder og Fædrelandsvennen. Imidlertid var resultatet ikke i tråd med alminnelig rettspraksis, om man sammenligner med andre tilsvarende ulykker i media. Langt mindre alvorlige ulykker har ført til bøter og inndragning av førerkort. Det er også en kjensgjerning at tiltalte sjåfør hadde deltatt i en 3 dager lang festlig aktivitet i Danmark i foranledning til ulykken. I denne saken ble føreren totalt frikjent, og det ble heller ikke tatt beslag i førerkortet. Vi er mange som har den klare oppfatning at tiltaltes stilling/person kan ha en vesentlig innvirkning på nettopp resultatet, da tiltalte er advokat og godt kjent i rettsmiljøet.

Om denne dommen blir stående rettskraftig, så vil den få stor betydning i veldig mange fremtidige saker, hvor uttrykket ”Svartnet” vil måtte ha en frikjennende virkning. Jeg er ikke alene om å sitte med denne oppfattelsen, det er allmenn enighet om at dette må være feil. Imidlertid skjer det ikke noe om ingen griper inn, og jeg har derfor valgt å gå til dette skritt.

Vedlegg: Dom i saken 8 sider.
Lastes ned her: http://www.mobilcrane.com/db/repository/Advokat%20Per%20Øyvin%20Andersen's%20dom%20-%2010-116263MED-KISA-28.pdf

Flekkefjord 12 Desember 2010
Vennlig hilsen Kenneth Skailand.

Flekkefjord 13 Desember.
Finner det suspekt at det ikke stilles spørsmål til de 6 (7 med den siste?) forskjellige medisinene som ble inntatt daglig. I en slik sak burde slike opplysninger ikke kunne høres med at "Han ikke husker hvilke". En jurist av alle burde vite bedre, eller kanskje det er nettopp slik det er? Kan være ganske så fordelaktig å "Ikke huske" en detalj eller to. Mener nok at om jeg hadde stått i samme sko, så hadde nok både legejournal og telefonutskrifter vært en del av granskingen.

Etablert 20101120 Rev. 20110610 www.mobilcrane.com bilde

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 16
Til toppen