Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
E Nigg, Norge & Skandinavia

bilde
www.mobilcrane.com                                                                                     www.enigg.ch

Skailand Kranservice har inngått en samarbeidsavtale med firmatet E Nigg fra Sveits. Vi kan sammen tilby tjenester innen løfting og transport av last på utilgjengelige steder. Under følger informasjon om bruksområder på slikt utstyr. Vennligst ta kontakt for nærmere avtale, "Kontaktskjema"

" Nye Svinesund Bro " under oppføring. Bilde tatt 30 Desember 2003.
bilde
Fra "Nye Svinesund Bro". Tårnene er 83 meter høye, og det er ca. 330 meter mellom dem. Hele brobuen blir bygget utelukket ved bruk av denne kranen. Når buen er ferdigstøpt, vil de loddrette tårnene som bærekablene er spent over, bli fjernet. Deretter blir kabelkranen demontert, og er klar til neste oppdrag.

Kabelkraner: Se også "Kabelkrananlagen
Benyttes ofte til arbeider med broer og lignende arbeid som er konsentrert i en linje, og hvor lengde av anlegget krever spesielle løsninger. En kabelkran kan benyttes på strekk opp til 6-700 meter, og har da løftekapasiteter opp til 10.000 kg over hele spennet. Disse løftemetodene er spesielle, og hvert anlegg vil måtte spesialtilpasses til omliggende terreng. I mange tilfeller benyttes nærliggende fjelltopper som forankringspunkter for master. Det spennes så en bærewire over mastene, som forspennes til en bestemt kraft, beregnet av E Nigg's teknikere. Selve løftemaskineriet ( Elektrohydrauliskt ) kan enklest sammenlignes med en tårnkran. Det løper en dolly (løpekatt) på bærekabelen, og wincher for løft og katt, er plassert ved den ene masten. Begge master kan legges til begge sider, inntil 10 meter i hver retning, avhengig av master. Winsher for masters sidebevegelse er plassert ved masters forankringspunkter i sideretning. Kranen betjenes via en bærbar kontrollenhet, med integrerte sikkerhetsfunksjoner som sikrer kranen fra alle utilsiktede hendelser, forårsaket av forstyrrelser. Om kranen skal betjene for eksempel begge sider av en fjord ved brobygging, kan kranen utstyres med 2 kontrollenheter. Ved den nye Svinesundbroen er en slik kran i bruk, nettopp slik som beskrevet her. Avstand mellom tårn er her ca. 330 meter, og løftekapasitet er 6.000 kg over hele spennet. Tårnenes høyde er 83 meter, dette for å klare arbeidet med hele oppføringen av den nye broen. Det finnes flere web-steder med bilder fra dette anlegget, se mobilcrane.com, svinesund.no og svinesundsbro.com

bilde
Bildene illustrerer forskjellige bruksområder for kabelkraner og transportbaner. 

Transportbaner: Se også "Materialseilbahnen"
Kan enkelt sammenlignes med en kabelkran, men er mere beregnet til transport av utstyr i en anleggs-trase. Det benyttes da flere master, og traseen kan følge terrenget både i elevasjon og retning. Sideveis tillates mindre svinger. Maksimal lengde på slike transportbaner er foreløpig satt til ca. 2000 meter.

bilde
Kan monteres opp for bytting av rørtraseer for kraftverk, som ligger ulendt til.

Spesialmonteringer og mastløfting. Se også "Spezialmontagen"
Dette er en fellesbetegnelse på utstyrsbruk ved løfting på steder som det ikke er tilkomst for konvensjonelle løftemetoder. Det blir da montert opp løfteutstyr som ved hjelp av master, løfter det som ønskes montert. Felles for alle disse metoder for løfting, er det at utstyret kan benyttes helt uavhengig av veitilkomst. Alle systemdeler er beregnet for handtering ved hjelp av helihopter.

bilde
Benyttes hvor konvensjonelle løftemetoder ikke er anvendelige, eller for eksempel ved ulendt terreng. Egner seg spesielt til brobygging hvor det benyttes fritt-frem prinsipp (stedstøping.)

Dieselgeneratorer: Se også "Stromgeneratoren
Om anlegget tenkes benyttet på steder uten krafttilgang, kan dieselgeneratorer benyttes. E Nigg har generatorer i flere størrelser, men overenskomster tilsier at vi i Norge vil benytte egne Norske leverandører ved slike tilfeller.

Illustrasjon.
Her kan du laste ned en enkel illustrasjon av en kabelkran tegnet i 3D. (AutoCAD 2000) Denne tegning er kun beregnet for å illustrere prinsippet, og kan avvike fra faktiske forhold. Last ned HER! (45kb AutoCAD 2000)
Ønsker du å rotere tegningen, kan du laste ned denne tegningen. Den er forberedt for rotering, og egner seg mere til illustrasjon. Last ned HER! (57kb AutoCAD 2000) 

Ta kontakt for nærmere avtale og befaring.
Intereserte bes vennligst om å kontakte E Nigg's representant i Skandinavia, Kenneth Skailand, for nærmere avtaler. For å kunne tilby disse løsninger, vil en befaring og også supplering av oppmålingskart være nødvendig. Om måledata ikke foreligger, vil dette kunne ordnes av vårt samarbeidsfirma "Oppmålingsservice" Det vil så på grunnlag av foreliggende informasjon bli utarbeidet et leietilbud på ønskede løsninger. Alle slike løsninger vil inneholde avtale om opprigging av kabelkranen, leie som inkluderer teknisk support/service, og demontering. E Nigg vil innestå for rutinemessige kontroller.
www.mobilcrane.com

Kontakt Informasjon:

Sveits:   E NIGG

Adresse: E.Nigg, Industrie Nord 907, 7204 Untervaz, Switzerland
Avfart fra motorvei:  N13 Ausfahrt Zizers / Untervaz
Telefon: : Dieselgeneratorer :  (+41) 81 / 322 97 89
                Kabelkraner/baner: (+41) 81 / 322 85 04

Telefax: (+41) 81 / 322 97 81
Web-side: www.enigg.ch
E-mail:      info@enigg.ch

Norge:    Kenneth Skailand 
Adresse: Skailand Kranservice, Lerkeveien 10 N-4400 Flekkefjord
Telefon: (+47) 917 93211
Web-side: www.mobilcrane.com
E-mail:      post@mobilcrane.com      

Rev. 20080224 www.mobilcrane.com bilde 
 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 11
Til toppen