Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
VestKran AS vs. Skailand

Denne siden er opprettet for å publisere saksgangen i tvisten mellom VestKran AS v/ Advokat Per Magne Kristiansen og Skailand Kranservice. Terskelen for å holde seg anonym er nå overskredet. Det er derfor iverksatt å skrive boken/historien. Utdrag fra historien eller historien i helhet vil sukksesivt bli lagt opp på denne siden. Trond Emblem og Vest Kran Kranutleie- Byggmontering AS har dermed fått enda et medlem på listen som omhandler motparter i søksmål (Kilde: Bergens Tidende: KLIKK HER).
Vi gratulerer. Kenneth Skailand

Klikk for å se kun bildet
Det vil nok for mange, både Trond Emblem og Advokat Per Magne Kristiansen, fortone seg ganske så primitivt å skrive om en sak på en hjemmeside. Hvem leser vel på hjemmesider. Til dette kan jeg berolige med at www.mobilcrane.com hver måned har rundt 1500 - 1800 besøk, da fra rundt 80 - 90 land. Se selv på denne linken: KLIKK HER 
En annen sak er dette med innhold på siden. Når saker som omhandler Trond Emblem m/diverse kommer internett til del, så mener jeg å ha behold for å si at interessen for aktuelle web-side kan ha en tendens til å stige vesentlig. Blir interesant å se på statistikken fremover. Google er ikke til å spøke med, og det samme kan nok sies om meg selv. (PS,Google. Trond Emblem er nevnt 3 ganger hittil. OPS. Der ble det visst 4 ganger)

Trond Emblem bruker selv uttrykket, sitat fra bt.no: "Vi har satt på tommeskruene for å få litt action" Skal tro om tommeskruene fungerer like bra begge veier? Jobber med saken. Se også: "Ikke redde for noe" kilde NA24 bt.no
Norges Miljøvernforbund er også på banen, og har anmeldt både styreleder i Vesttank, Trond Emblem, og daglig leder i samme firma, Jostein Berland til Økokrim. Last ned PDF fra Miljøvernforbundet HER

Idag 7 Desember skriver NRK, Sogn og Fjordane om flere søksmål. Det ser dermed ut til at både styreleder i Vesttank, Trond Emblem, samt daglig leder, Jostein Berland får det rimelig travelt i 2008 (trolig også Advokat Per Magne Kristiansen).
Se artikkelen "Innbyggarane ved Sløvåg vil krevje millionerstatning" Se gjerne også videoen om avfallet som ligger på NRK. Klikk HER

Google har ikke ligget på latsiden de siste dager, søk på Trond Emblem gir følgende resultat, Klikk HER
(Ser at Advokat Per Magne Kristiansen også henger med).
Se også hvilke andre søkeord som fører til treff på www.mobilcrane.com Klikk HER

Det ser ut til at rekken av saksøkere/saksøkte kan bli lang, og også strekke seg ut over landegrensene. Ifølge Bonnier Business Press er det nå også konflikt mellom Trond Emblem og Alexela. Ifølge Bonnier Business Press fremgår det at Trond Emblem ikke har fått fullt oppgjør for tankanlegget han solgte til Alexela. Alexela (v/CEO Heiti Hääl)  på sin side hevder at alt går etter boken. Imidlertid førte eksplosjonen ved VestTank's anlegg til at situasjonen ble noe annerledes enn forventet.
Hent siden HER (lagret på www.mobilcrane.com)

Flekkefjord 29 Februar 2008.
bilde
Da er vi kommet til enda et vendepunkt i saksgangen. Ifølge tilgjengelig informasjon er saken nå fremmet for Lister Tingrett. Tidligere har saken vært gjennom 2 forliksråd, hvor saken ble avvist i begge møter av ulike årsaker. Vi gleder oss til fortsettelsen. Det er en ubeskrivelig følelse å få være med på en slik sak. Og det er også meget lærerikt å se hvordan lovverket fungerer. Det vil enda ikke bli publisert materiell på denne siden, da av strategiske årsaker. Imidlertid vil det ettersom saken skrider frem, bli utarbeidet en grundig dokumentasjon som vil bli lagt inn på denne siden, helt uavhengig av sakens utfall. Imidlertid kan det ta noe tid før saken er endelig avsluttet. Kenneth Skailand

Flekkefjord 27 Mars
bilde
Illustrasjonsbilde fra vegprosjektet "Allfarveg" E-39 mellom Flekkefjord og Lyngdal. Det er ironiskt nok arbeider fra dette anlegget som det strides om. Klikk HER for å gå til artikkelen som omhandler hele prosjektet. Legg da spesielt merke til at Vestkran's kraner er med i den første tiden, men deretter er det Stangeland Kran AS som utfører arbeidet. www.mobilcrane.com

Nå ser vi atter en gang lys i enden av tunnelen. Skal tro om dette er siste tunnel? Ikke gå glipp av den fullstendige redegjørelsen som vil komme når striden er bragt til en ende. Forhåpentligvis ender dette bra for en av partene. Da blir det.......... KLIKK HER eller HER


Klikk for å se kun bildet
zoom
Klikk HER og last ned diagrammet som viser utviklingen i saken frem til nåværende stevning til Lister Tingrett.

Vil til slutt opplyse om at tvisten tilsynelatende også innbefatter mitt engasjemang ved det nå så kjente VestTank anlegget på Sløvåg (for dem som enda ikke har fått dette med seg). 
At hendelsen der og min deltakelse/befatning ved Vesttank er med og fremmer tvisten mellom meg og VestKran vil ikke kunne bevises, men alle indisier tilsier at så er tilfelle. Det vil for meg ikke være noe poeng å finne bevis for påstanden, jeg finner det fornøyelig å delta i prosessen uansett.
Alt som vedrører saken vil komme på denne portalen etterhvert. Håper det blir av interesse for allmenheten å følge med i utviklingen. PS. Skal tro om dem glemte å slenge ut noen MUNNKURVER?

I Klassekampen har Trond Emblem uttalt seg på følgende måte "Du får skrive hva faen du vil". Jeg finner det ganske så lett å følge oppfordringen.

Flekkefjord 2 April 2008
For at det ikke skal bli for langtekkelig og kjedelig for dem som eventuelt har interesse av å følge med i utviklingen, finner jeg det nødvendig å komme med litt informasjon som vedrører saken. I samtale med Økokrim forleden (riktig, jeg har visse forbindelser og er også registrert som vitne i saken), kom det frem at det enda gjenstår en del etterforsking og gjennomgang av alt det av dokumenter og informasjon som ble beslaglagt tidlig i 2008.
Hva har denne lille mannen fra Flekkefjord med denne saken å bestille tenker nok de fleste. Jo, saken er den at jeg var ganske tidlig inne på banen i forbindelsen med Sløvåg-utbyggingen. I den forbindelsen fikk jeg såpass mange inntrykk og erfaringer (på kort tid) at jeg besluttet å ikke delta i det arbeidet som var ønsket utført. Dette ble meddelt til ansvarlige på anlegget, som den gang het Hasan Tank AS, og også til Trond Emblem. Imidlertid kom vi, Trond Emblem og jeg til enighet om noe arbeid som jeg ville kunne utføre for ham på tankanlegget.

bilde
Oversiktskart hentet fra Gexcon-rapporten. Tankskipet er fjernet fra dette kartet. Videre er kartet ment for orienteringsformål, og har ingenting med hva av tanker som var montert høsten 2002. www.mobilcrane.com

bilde
Pumpene jeg ble bedt om å utføre diverse arbeider med, var opprinnelig bukte brannpumper, og forsynt med vanlige marinemotorer. www.mobilcrane.com

bilde
Her er den ene båtmotoren sett fra siden. Legg merke til tilstanden på detaljer. Byggeleder og daglig leder ønsket den gang at jeg skulle sette de to gamle båtmotorene i drift. Kjølesystem, startsystem, dieselsystem og exhaustsystem skulle da være klart på begge motorer innen ca. 2 uker. Jeg stilte spørsmål til soneinndeling av anlegget, og fikk da opplyst at begge motorene sto plasert utenfor ex-soner.
Kjølingen ønsket dem utført ved bruk av en vanntank. Et slikt forslag indikerer bare at den som spør, ikke har den ringeste kunnskap om energi. I et av dokumentene mine fremgår det at det ville måtte benyttes en tank på ca. 46.000 liter, om bare en motor skulle ha gått kontinuerlig i 24 timer i strekk, og at videre drift ville medført enda større tank. Ved bruk av 2 motorer ville tanken blitt formidabel, og det ville da også medgått en gigantisk mengde med frostveske (anlegget skulle til enhver tid være klart til drift).
Startsystemet hadde dem nok kommet på i forbindelse med flyreiser. Det var ønsket en startvogn med batterier som bare ble tilkobet ved behov. Snakk om herlige muligheter for gnisting med startledninger.
Til dieselsystem var det tiltenkt en flott rustfri tank, som nok hadde hatt misjon til å oppbevare helt andre drivstoffer (les: Humle, Malt & Øl). Mener å huske at tanken hadde et røreverk inntegrert (greit om dieselen blir for gammel).
Exhausten skulle bare legges bort til den andre siden av rørgata, ca. 2 - 3 meter fra motoren.
Da det var sent på høsten, gjorde jeg det klart at det første som måtte gjøres, var å bygge et enkelt bygg rundt hver motor. Dette utførte jeg sammen med en kamerat. Imidlertid nådde vi en eller annen økonomisk grense før disse byggene var komplette. Vi forlot anlegget med innstilling om aldri å sette ben der i fremtiden. Ordet Sløvåg ble senere og er fortsatt benyttet blant oss for å utrykke forskrekkelse. Jeg uttrykte også i flere tilfeller til venner og bekjente, at jeg ikke ville bli overrasket om anlegget i Sløvåg gikk til himmels en gang i fremtiden. Snakk om å få rett i en uttalelse fremmet over 4 år i fortid.
I etterkant er det rett og slett fornøyelig å tenke tilbake på galskapen, selv om dagene der oppe ikke hadde den minste anelse av fornøyelse.
www.mobilcrane.com

bilde
Her er rørtraseen som ligger i bakkant av tankgård 1. Den ene motoren er på dette bildet skjult under presseningen bak trappen, mens den andre motoren befinner seg bak tank 2, like inntil den høye muren som skiller tankgård 2 fra tankgård 1. www.mobilcrane.com

bilde
Her ser man hvilke kombinasjoner av forskjellige deler som ble benyttet. Dette er fra tankgård 2, og tank 3 og 4 som nå ikke lenger eksisterer som annet enn skrapmetall. www.mobilcrane.com

bilde
Her har vi en arbeider i full gang med å fornye gamle rør til å bli tilsynelatende som nye rør. Det gjøres oppmerksomt på at personen på bildet ikke under noen omstendighet må settes i ansvarsforhold til saken. Da jeg var på anlegget i 2002, var det 2 - 3 utenlandske arbeidere som drev med rørlegging og annet arbeid. Det var dette arbeidet jeg fant å være av så tvilsom karakter at jeg sammen med problematikken rundt "Båtmotorene/Oljepumper" besluttet å ikke medvirke på anlegget. www.mobilcrane.com

bilde
Ca. 25 minutter etter første bilde av overhalingen er arbeidet fremdeles fokusert på omtrent samme plass på dette kostbare røret. Legg merke til de forskjellige kombinasjoner av rør som er benyttet. Det er stor sansynlighet for at alle rør som ble benyttet, kom fra de anleggene som også tankene kom fra, Shell på Sola og Breivik Tankanlegg. Vi snakker da om til dels meget gamle rør. Videre ble det også benyttet vesentlige mengder med rør fra gamle Hansa Bryggeri i Bergen. VestKran AS var i de tider innvolvert i å fjerne masse utstyr fra nettopp dette anlegget. Det vises forøvrig til denne "Skrytefilmen" som omhandler kåringen av VestTank AS til gasellebedrift (Mener det var i 2006). Der fremgår det at masse tanker var hentet fra Hansa (og dermed med overveiende sannsynlighet, også alt det av rør som dem maktet å ta med på lasset). www.mobilcrane.com

Linker til DN.NO:
http://www.dn.no/dntv/gasellene/article997449.ece (Skrytefilmen)
http://www.dn.no/dntv/gasellene/article997488.ece (Kåringen 2006)

bilde
For dem som ikke er kjent med prosedyrer, kan jeg orientere at det ikke er forskriftsmessig å sette samme gamle rør på denne måten. Alle anlegg det stilles krav til angående dokumentasjon og sikkerhet, må tilvirkes av sertifiserte rør som også har visse standarder. www.mobilcrane.com

bilde
Her er en del av delelageret. Midt i den store samlingen er det noen store elektromotorer som benytter høyspent. Forbruket til disse motorene ville nok medført en betydelig utbygging av kraftnettet på Sløvåg. Se også samlingen av rør i forgrunnen. Alt tyder på at dette er rør fra Hansa Bryggeri. www.mobilcrane.com

bilde
Her er det hovedsaklig vanlige stålrør i lagerbeholdningen. www.mobilcrane.com

bilde
Her ser vi tilstanden fra en av tankene. Bildet viser rustangrep i nederste del av tanken. Dette ble (forsøkt) utbedret, og de neste bildene viser noe av dette arbeidet. www.mobilcrane.com  

bilde
På litt avstand ser det muligens greit ut? www.mobilcrane.com

bilde
Når vi ser litt nærmere på saken, forandres inntrykket ganske vesentlig. Hva var formålet med denne smale stålplaten som ble sveist fast på skrå over den sveisen som allerede var gjort i nederste kant av platen som ble integrert i tankveggens nedre del? www.mobilcrane.com

bilde
Når vi ser enda litt nærmere etter, ser vi det hele klinkende klart. I mitt ordforråd vil det ikke finnes ord som egner seg på trykk her for å beskrive dette arbeidet. Jeg kom i et av mine dokumenter i skade for å betegne anlegget som "Å komme til Afrika". Dette beklager jeg på det sterkeste, da dette vil være å sette Afrika i et dårlig lys. www.mobilcrane.com

bilde
Å kalle dette for "Klattmakeri" vil være å skryte uhemmet av arbeidet. Det er ikke tatt det minste hensyn til forarbeider i arbeidet, og utførelsen er også langt fra fagmessig utført. Etter hva jeg har blitt informert, så skal en tank være konstruert slik at en eventuell eksplosjon vil løfte av toppen av tanken (kall det gjerne det svake ledd). Etterfølgende oljebrann vil da være konsentrert inne i en åpen tank. Ved å fylle denne tanken med mellomtungt/tungt skum, vil en slik brann kunne slukkes. I Sløvåg forsvant tankene i enkeltfaktorer. Dette kan dog skyldes den store kraften som oppstår når en tank full av gass eksploderer. www.mobilcrane.com

bilde
En aldre så liten "Pore" i sveisen. Slikt skal ikke forekomme i sertifisert sveising, og ville ha medført at denne sveisen ikke ville ha blitt godkjent i en kontroll. www.mobilcrane.com

bilde
Likeledes her ser vi porer og total mangel på forarbeider. Se spesielt all rust i den nederste platen. Sveising i rust vil alltid medføre at det dannes mye porer. www.mobilcrane.com

bilde
Dette bildet er ikke av beste kvalitet, men har alikevel livets rett i dokumenteringen. www.mobilcrane.com  

bilde
Her er det bildet som Dokument 2 benyttet i reportasjen. Også bt.no viste til dette bildet som dokumentasjon av tankens tilstand, i reportasjen om tanken som eksploderte. Dette bildet inngår i den samlingen jeg har fra anlegget. Alle bilder og dokumenter som jeg var i besittelse av, ble dagen etter eksplosjonen overlevert til politiet v/Gulen Lensmannskontor. Under normale forretnings-tilstander ville aldri dette blitt gjort, men Trond Emblem's måte å drive sine forretninger opp mot meg, gjorde dette helt uproblematisk for min del. Jeg vil påpeke at jeg ikke overfor Politiet bekreftet at bildet fra innsiden av tanken, var fra innsiden av nettopp den tanken som eksploderte, men at dette var meget sansynlig. Videre la jeg til at dem ikke ville ha problemer med å sjekke dette ut ved hjelp av eliminering. Alle bildene jeg tok var kun hentet fra tank 1, 2, 3 og 4.

Hittil har det bare vært bilder som har kommet frem. Det av dokumenter som også hefter til saken, vil trolig ikke by på mindre oppmerksomhet. Det fremgår der at jeg allerede høsten 2002 påpekte det som jeg betegner for store feil veg planlegging og utførelse av anlegget. Disse dokumentene er også i Politiets bunke med bevis i saken.

VestTank AS - Sannhetens ansikt. (Bildet er til illustrasjon)
bilde
Illustrasjonsbilde fra Sløvåg. Bildet er noe manipulert, men viser anleggets egentlige ansikt.
PSTTT. Tenk på gamle bomber med fresende lunte: Fzzzzzzzzzzzzssssssssss.............BANG.

Klikk for å se kun bildet
Flekkefjord 7 April
Synes at det er litt laber temperatur nå, og finner det derfor passende å legge på litt med brensel på bålet. Som det fremgår i saksgangen så går VestKran AS v/Trond Emblem til sak mot meg, dette i samme stil som han nå bør være allmenn kjent ved. Det er derfor en ubeskrivelig glede å kunne spille ut etpar kort til. Det dreier seg da om noe korrespondanse som ble sendt til Trond Emblem og Moen (Hasan Tank AS). Legg spesielt merke til følgende: "Jeg gikk allerede i 2002 til det skritt å kritisere tankanlegget på Sløvåg, både når det gjalt planlegging, utførelse og kvalitet."

Last ned dokumentet som ble sendt til Moen/Hasan Tank AS den 16 August 2002. Klikk HER
Sitat fra teksten:
Det syntes for meg at ting var plassert mere tilfeldig, uten noen form for planlegging.
Mitt første inntrykk av det planmessige var at jeg hadde kommet til Afrika.
Kan IKKE levere det arbeid som ønskes utført, av faglige og prinsippiele årsaker.

Sitat slutt.

Her lastes dokumentet som ble sendt til Moen/Hasan Tank AS (Kopi til Trond Emblem) den 20 August 2002. Klikk HER
Sitat fra teksten:
En annen ting er at jeg ønsker ikke å være med å bygge opp et annlegg på deres primisser, uten annen form for planlegging en det dere har vist til nå. Viser igjen til skriv av 16/8. Den dagen det eventuellt hender en ulykke pga. en gnist eller andre ukontrolerbare ting, og det blir spørsmål om hvem som har bygget dette anlegget eller deler av det, vil jeg være i stand til å forsvare det som er gjort på en faglig måte.
Sitat slutt.

Denne mail ble deretter sendt til Moen. Klikk HER
(En kort E-mail)

Og denne mailen ble sendt til Trond Emblem/VestKran AS (Kopi til Moen) samme dag. Klikk HER
Sitat fra teksten:
Ble først overrasket over tilstanden, og førsteinntrykket var at det var lite jeg kunne bidra med, men snakket litt med Moen og Santov.
Det som de ville ha utført, virket for meg å være helt uten planlegging. Så her for meg en rekke med fremtidige problemer og komplikasjoner.
Mitt første forslag er at byggeledelse/daglig ledelse blir erstattet av kvalifisert personell, en sterk mening, men dog en mening.
Sitat slutt.

Da gjenstår det bare å ønske alle en fornøyelig stund med disse dokumentene/mail.

                                                      ----- § § § § § -----

Sakens forløp fra opphav til dags dato (27.04.2008).

Klikk for å se kun bildet
Sommeren 2004.
VestKran AS begynner arbeidet for Skailand Kranservice, ved VKR-Gruppens veganlegg "Allfarveg", ny E-39 mellom Feda og Handeland. Etter en tid opphører dette arbeidet, da avtalen ikke oppfylles, og hovedavtalen må overhendes til annen leverandør. Videre saksgang i korte trekk.

Høsten 2004.
Intrum Justitia
fremmer innkassokrav 1 og siden 2, hvor begge blir avvist. Intrum Justitia bekrefter da at saken avsluttes fra deres side.

Juli 2007.
Nytt innkassokrav fra Intrum Justitia. Kravet blir igjen tilbakevist.
Noe senere fremmer Intrum Justitia på vegne av VestKran AS forliksklage på kravet.

14 November 2007.
Flekkefjord Forliksråd
kaller inn til forliksmøte (F2007-098767).
Klager uteblir uten gyldig forfall, og saken avvises.
Se vedlegg i "Tilsvar til Lister Tingrett" (Siste side.)

November 2007.
Vestkran AS
 fremmer ny forliksklage. Tilsvar sendes til Flekkefjord Forliksråd. Last ned tilsvaret HER.
Flekkefjord Forliksråd kaller inn til nytt forliksmøte (F2007-125466).

Intrum Justitia bekrefter igjen at saken atter en gang er avsluttet fra deres side.

16 Januar 2008.
Flekkefjord Forliksråd
holder møte, VestKran AS møter v/møtefullmektig (F2007-125466).
Saken avvises igjen. Last ned dom her: "Dom i sak F2007-125466

Februar 2008.
Saken ankes av VestKran AS inn for Lister Tingrett (v / Advokat Per Magne Kristiansen). Tilsvar sendes til Lister Tingrett. Last ned tilsvaret HER.
Vi venter nå på at Lister Tingrett skal ta stilling til om saken i det hele tatt skal tillates fremmet i retten. Den som følger med på siden min, vil se at den tidsmessige paralelle saken til Erik Svindland allerede har blitt berammet til 27 Mai 2008. Sak 08-034106TVI-LIST er det enn så lenge ikke kommet tilbakemelding på.

Klikk for å se kun bildet
Klikk for å laste ned dommen.
Flekkefjord 9 Desember
Fikk idag tilsendt dom i saken mellom Skailand Kranservice og VestKran AS.
Last ned som pdf.fil HER eller som word-dokument HER
Se også samme oppføring med tillegg nede på siden.


                                                      ----- § § § § § -----

Flekkefjord 27 April.
Da saken synes å ha sammenheng med eksplosjonene i Sløvåg, er det trolig interesse fra media for å se dokumenter og bilder. Det blir derfor sendt gjentatte meldinger til diverse nyhetsbyråer for å få saken fremmet i mediaer. Se siste mail til media HER.

Flekkefjord 29 April.
Dagens lille bidrag for å få frem saken, er en liten hyggelig E-mail til Økokrim. Last ned HER

Flekkefjord 3 Mai. (Google-resultat)
Her er førstesiden med de 10 treffene som kommer når man søker på Trond Emblem.
Legg merke til at www.mobilcrane.com har inntatt både førsteplass og andreplass.
Se også resultatet av søking på Trond Emblem's firma VestKran AS.
Oppdatert 4 Mai.
bilde

Worldwide repair of mobile cranes. Demag, Liebherr, Faun +++
Som det fremgår i saksgangen så går VestKran AS v/Trond Emblem til sak ... Og denne
mailen ble sendt til Trond Emblem/VestKran AS (Kopi til Moen) samme dag. ...
mobilcrane.com/standard.asp?case_vis=artikkel&artikkelid=343 - 87k -
I hurtigbuffer - Lignende sider

[DOC] Skailand Kranservice 16/8-2002
Filformat: Microsoft Word - HTML-versjon
Da jeg første gang snakket med Trond Emblem om dette anlegget, og så på noen tegninger,
oppdaget jeg i løpet av få minutter, store feil i prinsipp-løsninger ...
www.mobilcrane.com/db/repository/Dok.%20Hasan%20Oil%2020.08.2002%20(2).doc -
Lignende sider
Flere resultater fra www.mobilcrane.com »

Vest Kran - -Tusen tonn takk!
Vest Kran eier Trond Emblem brukte tiden på Bauma-messen i München godt. Bare på
Terex sin stand skrev han kontrakt for om lag 60 millioner.
vestkran.no/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=1 - 33k -
I hurtigbuffer - Lignende sider

Trond Emblem - Telefonkatalog
Søk etter Trond Emblem ga 5 treff i telefonkatalogen (Nettkatalogen.no). Se kontaktinfo,
telefonnummer, kart - eller få tilsendt opplysningene gratis på ...
www.nettkatalogen.no/privat/trond_emblem/1.htm - Lignende sider

Anne Viken-blog: Sogn og Fjordane sett frå Grønland, Oslo.
Styrelederen i Vest Tank, Trond Emblem, innrømmer å ha gitt munnkurv til
styremedlemmene Kjell Opseth og Arve Mjømen – som fortsatt benekter at de sitter i ...
anneviken.blogspot.com/2007/07/sogn-og-fjordane-sett-fr-grnland-oslo.html - 98k -
I hurtigbuffer - Lignende sider

TU.no - Eksploderte dagen etter salg - Teknisk Ukeblad
Nå må selgeren av anlegget, Trond Emblem, bygge opp igjen det som ble ødelagt ...
Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, men Trond Emblem sier til avisa at ...
www.tu.no/industri/article106768.ece - 39k - I hurtigbuffer - Lignende sider

Miljøsaker - MILJØGIFTER/AVFALL - Anmelder Vest Tank for ...
Norges Miljøvernforbund anmelder Vest Tank ved daglig leder Jostein Berland og styreleder
Trond Emblem for brudd på bl.a Straffelovens § 152b med begjæring ...
www.nmf.no/render.asp?session=&articleno=1480&segment=1&ID=16 - 24k -
I hurtigbuffer - Lignende sider

Klassekampen : Ga styret munnkurv
Styrelederen i Vest Tank, Trond Emblem, innrømmer å ha gitt munnkurv til ... Klassekampen
kjenner til at Trond Emblem har sagt at han vil prøve å få et ...
www.klassekampen.no/kk/index.php/news/
home/artical_categories/nyheter/2007/july/ga_styret_munnkurv - 40k
-


TROND EMBLEM - Skattelistene 2006 - NA24.no
Søk i NA24s skattelister (TROND EMBLEM) ... Du kan se ligningen for 2006 for TROND
EMBLEM
ved å gå til NA24s skattelister ...
skatt.na24.no/User.asp?
ID=520952&Name=TROND+EMBLEM&Firstname=TROND&Lastname=EMBLEM - 15k
-
I hurtigbuffer - Lignende sider

Tankene kjøpt på bruktsalg - bt.no
26. mai 2007 ... Da hadde ikke driften blitt regningssvarende, sa forretningsmannen Trond
Emblem til BT 16. juni 2001. Det var Emblems selskap Hasan Tank som ...
www.bt.no/lokalt/sf/article365038.ece - 172k - I hurtigbuffer - Lignende sider

Flekkefjord 23 Mai
Sak 08-034106TVI-LIST ble idag gjenstand for planleggingsmøte ved Lister Tingrett. Som det fremgår i tilsvaret fra undertegnede/advokat Tor Haver, så påstår vi saken avvist. Subsidiært krever vi at kravet er foreldet, noe som skal dømmes til frifinnelse for Skailand Kranservice (undertegnede). Resultatet av dette møtet ble følgelig at saken skal behandles difrensiert, noe som betyr at avvising/foreldelse-spørsmålet skal avgjøres før en eventuell rettsforhandling skal berammes. Av hensyn til saken kan jeg ikke gå videre inn på problemstillingen her på nåværende tidspunkt. Jeg vil til slutt poengtere at Trond Emblem's motiv for å føre denne saken, i stor grad henger sammen med min delaktighet i VestTank-saken. Jeg har uoffisielt fått beskjeden "Hadde han bare ikke gått så sterkt ut til Politiet". Det siktes da mest sansynlig til det faktum at jeg leverte alle bilder/dokumenter som vedrørte VestTank's tankanlegg til Politiet dagen etter eksplosjonene. Etter hvert som saken skrider frem, vil jeg legge inn flere detaljer her på nettet, og Trond Emblem vil nok da oppdage at saken har mer enn en side.

Flekkefjord 31 Mai
Både VG.NO og BT.NO har idag publisert en artikkel hvor SFT går ut med informasjon som tyder på at VestTank AS ikke hadde rent mel i posen (les. rett produkter på tankene). Ifølge informasjonen vil Politiet/Økokrim tidligst ha ferdig resultatet fra etterforskingen i slutten av Juni. Om vi oppsummerer litt fakta, finner vi fort ut at det her kan bli snakk om vesentlige anklager fra mange hold. Da vil nok både DBE, SFT,
Helsetilsynet, Politiet og Økokrim ha et ord med i saken. Og ikke minst alle berørte i lokalsamfunnet. Til syvende og sist kan det være disse som blir den hardeste kamelen som skal svelges. Tenker da på eventuelle erstattninger som kan bli aktuelle. Det vil trolig måtte benyttes kalkulator med mer enn 8 siffer i det regnestykket. Det eneste lyspunktet i saken for de ansvarlige vil nok være at dem sansynligvis vil få rimelig god tid til å regne på tallene, når eventuell straff sones.
Vi venter i spenning. Ønsker alle en fortsatt nydelig (avslappende) sommer.
www.mobilcrane.com

Flekkefjord 1 Juni
Saken blir mer og mer interesant jo flere medier som kommer på banen. Ser nå at BELLONA også engasjerer seg (Link), og ønsker Bellona-leder Frederic Hauge velkommen inn i stua. Bedriften VestTank AS fikk etter hva DN.no viser i en video som ligger tilgjengelig, tittelen "Årets Gasellevinner" i Sogn og Fjordane i 2006. Videoen er en ren skrytefilm som viser Jostein Berland uttalee seg om hvor bra og seriøse dem er. Jo mere som avdekkes, jo verre oppfattes videoen (personlig mening). Uttrykket "Om det er for godt til å være sant, så er det mest sansynlig ikke sant." blir her ganske så passende. Gå til linken under og bedøm selv. www.mobilcrane.com

Linker til DN.NO:
http://www.dn.no/dntv/gasellene/article997449.ece (Skrytefilmen)
http://www.dn.no/dntv/gasellene/article997488.ece (Kåringen 2006)

PS! Skal tro om tommeskruene har begynt å seette merker etter seg? Klemmer på litt til, jeg. Smått om sen.

"Visjon eller virkelighet?"
bilde
En liten illustrasjon på hvordan det kan bli for vår kjære Trond Emblem om ikke så lenge. Det presiseres at bildet kun er en illustrasjon. Klikk HER for å laste ned bildet. www.mobilcrane.com

Direkte relaterte linker:

Bergens Tidende 31 Mai 2008: http://www.bt.no/lokalt/sf/article574220.ece

Verdens Gang 31 Mai 2008: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=195859
Se også VG Innenriks: - Vest Tank-skandalen må til retten


Nedenfor er det listet opp en del linker (90 stk), hovedsaklig fra BT.no
www.mobilcrane.com er ikke ansvarlig for eventuelle feil i relaterte linker.

Helseplager ett år etter eksplosjon
Vond lukt fører til helseplagene
Noe forbannet sprøyt!
Munnkurv etter Vest Tank-eksplosjonen
Skader for nærmere 100 millioner i Sløvåg
Kastet trossene for å unnslippe infernoet 
Mistankane våre er stadfesta
Halvparten har framleis plager
SFT sviktet totalt
Krev Vest Tank-leiinga straffa
Staten må rydda opp i Sløvåg
Blir ikkje kvitt 400 tonn avfall
Dette skal bli betre
Styremakter får stryk i Sløvåg
Vurderer tvangsmulkt
Ufint av Oddekalv
Vil ha klarare ansvarsdeling
CMR til England
Politirazzia etter Sløvåg-eksplosjonen
Miljødommen
Krangler om penger etter Vest Tank-salg
Beroliget bygdefolket
Krev millionar etter smell
Bil utfor vegen i Gulen
Evakuering i Sløvåg
Ostringar fryktar Sløvåg-syndrom
Krever millionerstatning etter tankeksplosjon
Sjølvrefs etter Sløvåg
Sjølvrefs etter Sløvåg
Helseplager et halvt år etter Sløvåg-ulykken
Dette er innsida av eksplosjonstanken
Sløvåg blir mini-Mongstad
Slammet fullt av gift
Meiner Gulen har stått heilt åleine
Gulen? D'ække mitt bord!
Mange har mista smakssansen
Brann i luftfilter da tanken eksploderte
Krigsklubb legges ned
Ordførarane vil ikkje ha bøyene
Taus ordfører om Sløvåg-kritikk
Det luktar framleis
Helsetilsynet refsar kommunen
Billeg med gratisferje i Masfjorden
Nye tanker til Vest Tank
Oddekalv antyder kameraderi mellom SFT og Vest Tank
SFT har sviktet grovt
Vest Tank vil opne tankane
50 og gifteklar
Slik starta eksplosjonen
Vond lukt skyld i helseplagene
Avviser giftteori
Renvasker seg selv
Tankenes innhold fortsatt en gåte
Ulukke til skrekk og åtvaring
SFT misnøgd med Vest Tank
Sløvåg-skit går over fjellet
Storma ut frå møtet
Kalk vil fjerne lukta
Vil ha Bjørnøy på bana
Stoler ikke på Vest Tanks målinger
Nabo vil dynke Sløvåg med vatn
Finn ikkje giftbåten
Trur dei veit kvifor tankane eksploderte
Tek for lett på ulykka
Hevder å ha funnet eksplosjonsårsak
Det er uvissa som er verst
Båtavfall ga eksplosjonen
Anmelder Vest Tank
Vest Tank har fått inndrege alle løyve
Sløvåg kan stinke lenge
Krev svar på tankinnhald
Tankane i lufta under eksperiment
Laboratorium øydela prøver frå Gulen
Dioksinfunn i Sløvåg
Kan være kreftfremkallende
Forklarte helseplager
Gassen ikkje farleg
Ordfører kaller Vest Tank inn på teppet
Sliter med helseplager etter Sløvåg-eksplosjonen
Skader for nærmere 100 millioner
Årsaken ikke klarlagt
Tankene kjøpt på bruktsalg
Tankanlegg slurvar med tryggleiken
Leter etter årsaken
SFT fant feil hos Vest Tank
Brannen truer planer om radioaktivt lager
Løp fra brennende oljetank
Gassene ikke farlige for mennesker
Minnet om Pearl Harbor
Ei uhyrleg neglisjering

Flekkefjord 22 Juni
Den 19 Juni viste NRK1 et program i Brennpunkt. Klikk på linken og se selv hva som egentlig skjedde i Sløvåg (Blå tekst).

bilde
Brennpunkt spesial: Mitt skip er lastet med                                             Kilde: NRK Nett-TV.

I mai i fjor eksploderte et tankanlegg i Sløvåg på Vestlandet. Ett år etter er folk fremdeles alvorlig syke. I Brennpunkt får du vite hva som egentlig foregikk i vestlandsbygda. Kilde: NRK1

Flekkefjord 3 Juli

Klikk for å se kun bildet
Klikk på bildet for å se filmen.

Saken mellom VestKran AS og Skailand Kranservice er som nevnt ovenfor (Flekkefjord 23 Mai) anket inn til Lister Tingrett. Den ankende part, VestKran AS har latt vente med å følge opp i prosessen (ifølge min advokat). Nå er det muligens andre saker som tar det meste av tiden til Emblem & Co AS. Imidlertid kan man se et glimt av forretningsmannen under bergingen av kranbilen som veltet i Bergen idag. Se klippet HER: http://www.bt.no/webtv/?id=12406

Flekkefjord 21 August
Fikk idag høre en liten historie som jeg synes kan passe inn her. Opphavet skal ha kommet fra en sjåfør som gjestet Flekkefjord for rundt en måned siden. Han leverte visstnok en båt, og ble da losset av min venn Vidar Sveigenes. VestKran's sjåfør kan ikke ha kjent meg i person, og spurte følgelig om Vidar var "Kenneth Skailand". Nei, svarte Vidar, "Det er nok ikke meg". VestKran's sjåfør kom da frem med en historie om at jeg hadde jobbet for VestKran tidligere, og da hadde blitt kjeppjaget, visstnok fordi jeg hadde "Finglet med noen kraner, og ikke hatt peiling på hva jeg gjorde". Dette hadde igjen ført til at VestKran hadde hatt 3 kraner som hadde veltet, og at jeg var den direkte årsaken til disse veltene. Personlig kan jeg ikke komme i nærheten av noe som helst av sannhet i dette. Ikke på noe tidspunkt har jeg jobbet med kraner som etter mitt arbeid har hatt uhell som følge av mine "Reparasjoner". VestKran må nok selv ta ansvaret for alle de uhell som ligger i historikken. (Vil påstå at de fleste uhell vil kunne bevises å skyldes menneskelig svikt). 
PS. Siste uhell hadde dem visstnok nettopp her i Kvinesdal. En kran klarte da å rive av en hydraulikktank på strekningen mellom Feda og Kvinesdal, trolig inne i en tunnel. Skal tro om jeg en gang i fremtiden også får ta skylden for dette uhellet. Tvi Tvi..........

Har funnet et hjelpemiddel som passer til dem som ikke helt klarer å skille mellom fleip og fakta. Utstyret inngår trolig i VestKran's personlige utstyrs-pakke. Se HER.

                                                       ----- § § § § § -----

Klikk for å se kun bildet
Klikk for å laste ned dommen.
Flekkefjord 9 Desember
Fikk idag tilsendt dom i saken mellom Skailand Kranservice og VestKran AS.
Last ned som pdf.fil HER eller som word-dokument HER
Nå gjenstår det å se om saken ankes, eller om den blir stående som rettskraftig. Ankes saken, så må visse kriterier innfris (Ankekriterier). Spiller egentlig ikke stor rolle, fantastisk å få muligheten til å delta i en slik sak, og så er det også meget lærerikt. Selv min første advokat vil ha noe å lære her, han måtte rett og slett erstattes ganske så tidlig i saksgangen, da han ikke hadde nødvendig forståelse av loven. Forøvrig ikke overraskende, min venn Erik Svindland hadde tidlig i 2008 en tilsvarende erfaring med samme advokat, dog gikk det den gang på advokatskikk. Det er hevet over enhver tvil at man må utenbys for å finne advokater som er kompetente til å føre saker over forliksrådsnivå (personlig mening). Se korrespondanse mellom ikke navngitte advokat og undertegnede HER. Link til Erik's side HER.

Når det gjelder selve domsslutningen fra Lister Tingrett, synes det for meg som om det har skjedd noen feil i selve utredingen av forliksklagens gyldighet (Tvistemålsloven § 277. Den skal inneholde partenes navn og en kort forklaring om sakens gjenstand). Se §277. Forliksklage nr. 2 (datert 30.11.2007) inneholdt etter hva jeg har blitt innformert, ingen vedlegg, ei var renter for hovedkravet nevnt. Det ble derimot henvist til tidligere forliksklage (datert 18.09.2007, som den gang  ble avvist, da klageren uteble).
Dommen refererer til disse dokumenter, som om dem var vedlagt forliksklage nr. 2.
Se "Tilsvar til Flekkefjord Forliksråd" & "Tilsvar til Lister Tingrett" (Punkt 2.3). Begge dokumenter stadfester påstanden om mangelfull forliksklage. 
Om dommen blir stående rettskraftig, vil det ikke ha noen betydning for saken, men om dommen ankes, vil jeg trolig påpeke disse omstendighetene. www.mobilcrane.com

Rådalen 11 Desember
bilde
Kilde: Bt.no Gå til artikkelen HER

En ulykke kommer skjelden alene,sies det. Egentlig bare noe som sies, men skal tro om det går troll i ord iblant. For tre dager siden falt dommen i saken mellom Skailand Kranservice og VestKran AS, hvor VestKran AS led et klart tap (Last ned dommen HER).
Dommen har vel knapt rukket å trenge inn i koridorene til Trond Emblem før neste nesestyver runger i lokalene. Det ser ut til at kranbilene til Trond Emblem ikke klarer å fote seg. Eller er det rett og slett bare resultatet av skikkelig "Cowboy-Stunt"?
(Barske karer bruker ikke støttelabber).
Det har fremkommet opplysninger (ubekreftede) om at Skanska etter dette uhellet (om vi skal kunne kalle det et uhell) la ned et generelt forbud om å benytte tjenester fra VestKran AS. Forbudet skulle vistnok gjelde alle avdelinger i Norge. Vi gratulerer! www.mobilcrane.com

Flekkefjord 4 Februar 2009 bilde
Da ser det ut til at saken mellom VestKran AS og Skailand Kranservice er endelig avgjort. Det er ikke kommet inn anke på Lister Tingrett's dom i saken, og dommen er nå rettskraftig.
Last ned
dommen som pdf.fil HER eller som word-dokument HER
www.mobilcrane.com

Flekkefjord 21 Mars
Det ser ut til at Trond Emblem ikke aksepterer nederlaget i Lister Tingrett. Da saken ikke ble anket og derved ble rettskraftig, gjensto det kun å kreve tilbake saksomkostninger fra min side. Følgelig ble det sendt faktura på beløpet, og likeså purring etter en stund (27 februar). Da dette ikke har ført til noen form for innbetaling, ble begjæring om utleggsforretning sendt til Namsfogden i Bergen den 10 mars. Denne ble videresendt til Lensmannen i Fjell og Sund kommune. Vi venter nå på videre oppfølging.

Flekkefjord 28 Mars
Fikk for 3 dager siden begjæringen om utlegg ved VestKran AS i retur. "Begjæringen er ikke tatt til følge" var overskriften, med påtegning om at "Dom fra Lister Tingrett må legges ved i originalkopi - ikke utskrift" I disse tider hvor all korespondanse foregår via nett, var også dommen tilsendt meg elektronisk, fra min advokat. Ny dom fra Lister Tingrett er nå innhentet, og sendt videre til Sotra, Askøy og Øygarden Lensmannsdistrikt v/Lensmannen i Fjell og Sund kommune, da som vedlegg i ny Begjæring om utlegg i firmaet VestKran AS.

Flekkefjord 1 April
Da er saken registrert ved Sotra, Askøy og Øygarden Lensmannsdistrikt v/Lensmannen i Fjell og Sund kommune. Fikk idag dommen returnert sammen med en hyggelig hilsen. Om noen skulle komme i skade for å tro at dette er en april-spøk, kan jeg berolige med at det nok er rene fakta her i denne saken. Så får vi se om Trond innfrir kravet uten å mukke, eller om det blir en utleggsforretning ut av det.

Flekkefjord 5 April
Det er nå registrert innbetaling fra VestKran AS. Saken blir da å betrakte som endelig avsluttet. Vi takker alle som har deltatt i saksgangen for denne gang, og ser frem til å møtes ved fremtidige anledninger.

Se også artikkelen:Vestkran i Lagmannsretten

Og til slutt............... VIKTIG
bilde
                                                                                                          www.mobilcrane.com

Hvem er inne på www.mobilcrane.com nå? Se HER

Etablert 20071203 Rev. 20090405 www.mobilcrane.com bilde

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 9
Til toppen